DOVOLEN ZADARMO

Reklama
etina
English
| Login |  
  Login   Novinky   Chaty   Rady   O ns   Help   Frum  
 
 .::  Stt Mapa Evropy
esk Republika
Chorvatsko
Itlie
Nizozem
Portugalsko
Rakousko
Slovensk Republika
panlsko
vcarsko

 .:: Partnei

Zeptej Se Mue

CZlist : Cestovn a ubytovn v R

The Weather Network

  Help

 Help
Rozbalit ve Sbalit ve
  Uivatelsk manul
  Zkladn pehled
  Registrace
  Chaty / byty
  Tipy na vlety
  Rezervace
  Hodnocen
  Mj portl
  Vyhledvn podle parametr
  Fulltextov vyhledvn
  selnk administrativnho lenn
  Frum
  Kniha nvtv
  Novinky
  Zapomenut heslo
  Chyby v systmu

  Jak...?


 Vyhledvn podle parametr  

 • Podle oblast
 • Podle termn
 • Podle nzvu
 • Podle ostatnch parametr
 • Vyhledvn podle parametr Vm umouje jednodue filtrovat nabzen objekty dle vlastnch poadavk. Parametry jsou rozdleny do esti skupin (Podle oblast, Podle termn, Podle nzvu, Podle charakteru objektu, Podle charakteru okol a Podle aktivit). Prvn ti skupiny jsou pstupn na zkladnm formuli pro vyhledvn, dal ti jsou zobrazeny po kliknut na ervenou ipku dolu v pravm hornm rohu formule.

  V pravm hornm rohu formule se mohou nachzet celkem 4 rzn ikonky. Z leva:

  erven ipka nahoru a dolu zobrazit a skrt pokroil formul pro vyhledvn.

  Zobrazit formul pro zadn vyhledvacch podmnek oteve formul, pokud jsou ji zadny nkter vyhledvac podmnky, tak je formul tmito hodnotami pedvyplnn.

  Zobrazit zadan vyhledvac podmnky zobraz pehled definovanch vyhledvacch podmnek bez monosti jejich zmny. Je to dobr na to, abyste vdli, na co mte vlastn zafiltrovno a pitom to et msto na obrazovce.

  Skrt Sbal cel okno pro vyhledvn podle parametr a ponech pouze prouek informujc o tom, zda-li jsou nebo nejsou zadny nkter vyhledvac podmnky.

  Vsledkem vyhledvn je vdy prnik vech zadanch parametr. To znamen, e m vce parametr zadte, tm vce se bude zuovat mnoina vyhledanch objekt.

  Vechny zadan vyhledvac podmnky ve formuli je mon zruit kliknutm na tlatko Reset. Tlatko Reset nem vliv na vyhledvac podmnky zadan pes geografick selnk (stt, region, okres).

  Podle oblast

  Jde o zkladn vyhledvac nstroj, s jeho pomoc si mete v levm svislm menu vybrat pslun stt, region a okres. Zznamy nalezench objekt jsou tak okamit filtrovny.

  Do tto skupiny vyhledvn pat i zadn nzvu obce. Zznamy nabzench objekt jsou zafiltrovny podle zadanho nzvu obce. Je mon zadat cel nzev, nebo jen jeho st.

  Podle termn

  V ppad vyhledvn podle termn, muste vybrat datum z malho pop-up okna, kter se oteve pi kliknut do pole Od nebo Do ve formuli, nebo kliknutm na pslunou ikonku vedle pole formule. Vybran datum se zobrazuje ve formtu dd/mm/yyyy, tedy den/msc/rok.

  Pokud zadte pouze datum Od, vyhledaj se vechny objekty, kter maj voln termn nkdy po zadanm datu.

  Pokud zadte pouze datum Do, vyhledaj se vechny objekty, kter maj voln termn nkdy ped zadanm datem.

  Pokud zadte datumy Od a Do souasn, vyhledaj se pouze objekty, kter maj voln vechny termny mezi tmito zadanmi daty vetn.

  Podle nzvu

  Sta zadat nzev objektu nebo jen jeho st.

  Podle ostatnch parametr

  Skupiny Podle charakteru objektu, Podle charakteru okol a Podle aktivit odpovdaj nkterm obrzkovm parametrm objekt. Jednoduchm vbrem z rozbalovacho seznamu, zakrtnutm polka a u parametru Max. poet osob vypsnm slice vyplnte Vmi poadovan vlastnosti hledanho objektu a kliknutm na kterkoliv tlatko Vyhledat odelete ke zpracovn.

   10  20  30  50  70  100 

  .:: Nov OBJEKTY
  Chata u hradu Bouzov
  Chata Branka
  byt Luhaovice
  Chalupa
  Chalupa Bun - podh...

  .:: Nov HODNOCEN
  Vzorov chata Moc dkujeme za asnou vmnu! Lbil...

  .:: Namtkou
  MINIFARMA

  Reklama

   .:: Reklama
  Reklama 4
  Login | Novinky | Chaty | Rady | O ns | Reklama | Mapa strnek | Mapa Evropy | Frum | Kniha nvtv | Help
  Designed by www.dovolenazadarmo.cz | Private policy | Optimalizovno pro Internet Explorer
  Jakkoliv chyby (nefunknost systmu, patn odkazy, peklepy, ...) prosme klidn hlaste na n e-mail.
  404G[@T̃y[W͌‚܂ł