DOVOLEN ZADARMO

Reklama
etina
English
| Login |  
  Login   Novinky   Chaty   Rady   O ns   Help   Frum  
 
 .::  Stt Mapa Evropy
esk Republika
Chorvatsko
Itlie
Nizozem
Portugalsko
Rakousko
Slovensk Republika
panlsko
vcarsko

 .:: Partnei

Zeptej Se Mue

CZlist : Cestovn a ubytovn v R

The Weather Network

  Help

 Help
Rozbalit ve Sbalit ve
  Uivatelsk manul
  Zkladn pehled
  Registrace
  Chaty / byty
  Tipy na vlety
  Rezervace
  Hodnocen
  Mj portl
  Vyhledvn podle parametr
  Fulltextov vyhledvn
  selnk administrativnho lenn
  Frum
  Kniha nvtv
  Novinky
  Zapomenut heslo
  Chyby v systmu

  Jak...?


 Chaty / byty  

 • Zaloen novho zznamu
 • Zmna zznamu
 • Smazn zznamu
 • Chaty, byty, ale i jin nemovitosti jako rodinn domy, chalupy, apartmny jsou objekty, kter mete nabdnout na vmnu.

  Zaloen novho zznamu

  1. krok zaloen zznamu

  Pi zakldn novho objektu nejdve vyberte v menu v levm sloupci pslun stt, mete i region a okres. Tm si znan usnadnte vbr v rozbalovacm seznamu v zakldacm formuli. Ve formuli pak zadte nsledujc daje:

  Nzev objektu nzev Vaeho nov zakldanho objektu (nap. Orl hnzdo)

  Okres Z rozbalovacho seznamu vyberete okres, ve kterm se nachz V objekt

  Obec nzev obce, do kter pat Vs objekt

  GPS GPS souadnice polohy Vaeho objektu. Souadnice mus bt ve formtu WGS-84 tedy njak takto DDMM'SS.ss"N,DDMM'SS.ss"E. Jak zjistit souadnice a jak je pevst do sprvnho tvaru se dozvte ve zvltn npovd.

  Blokovat Zakrtnutm tohoto polka skryjete svj objekt, tak e nebude v systmu viditeln.

  Po odesln se V objekt zalo a Vy mete pokraovat v zadvn dalch daj.

  2. krok vyplnn dalch daj

  Zloka Parametry Balek cca 70 parametr tmaticky rozdlench do 4 skupin (Charakter objektu, Vybaven, Okol, Aktivity). Tyto parametry maj za el jednodue popsat, co je mon oekvat od dovolen strven na tomto objektu.

  Zloka Popis Zde se me konen projevit V slohov talent a to hned v nkolika jazycch. Informujte zde o vem co Vs napadne. Nechte rozeznt sv slova jak struny loutny ladn za rozbesku, kdy kapky rosy hledaj ten sprvn tn by se mohly chvt v rytmu nebesk psn o tom, jak je tam u Vs na chat opravdu krsn.

  Zloka Fotky Na tto zloce mete k Vaemu objektu pidat a 12 fotek. Vybrejte peliv, hezk fotka je to prvn, co zaujme. Nezapomete jednu z fotek oznait jako hlavn, ta pak bude zobrazovna ve vsledcch vyhledvn, na strnce pro tisk a podobn.

  Zloka Tipy Pokud jste si ji pedem v systmu pipravili njak typy na vlety v okol Vaeho objektu, mete je zde piadit. Sta je vybrat z rozbalovacho seznamu a uloit tlatkem Pidat.

  Zloka Kalend 12 msc vdy jednoho kalendnho roku. Zde oznate rov dny, kdy by Vm vyhovovala ppadn vmna. m vc dn, tm vt pravdpodobnost, e to bude vyhovovat nkomu s pro Vs zajmavou nabdkou. Neberte to tak, e kdy oznate cel msc, e pojedete na dovolenou na cel msc. Je to myleno tak, e v tom msci nkter dny byste rdi nkam jeli.

  Ped pechodem na dal zloku nezapomete vdy zmnn daje uloit (kliknutm na tlatko Uloit).

  Zmna zznamu

  Vechny daje o Vaem objektu jsou po jejich uloen do systmu dodaten editovateln. Pouze daj Okres, kter je klov pro geografick vyhledvn, se po ase zamkne a jeho ppadnou zmnu mete provst a po zasln dosti administrtorovi.

  Pokud nen zznam blokovn, jsou vechny uloen zmny okamit dostupn ostatnm uivatelm.

  Smazn zznamu

  Smazn Vaeho objektu je mon pouze ze seznamu Moje objekty. Kliknutm na erven kek vedle tlatka Upravit odstrante z databze V zznam. Ped smaznm budete jet upozornni, zda-li si pejete V objekt opravdu smazat.

  Pokud i pes to dolo k nechtnmu smazn objektu, kontaktujte prosm neprodlen administrtora systmu. Mme prostedky, jak V objekt jet zachrnit.

   10  20  30  50  70  100 

  .:: Nov OBJEKTY
  Chata u hradu Bouzov
  Chata Branka
  byt Luhaovice
  Chalupa
  Chalupa Bun - podh...

  .:: Nov HODNOCEN
  Vzorov chata Moc dkujeme za asnou vmnu! Lbil...

  .:: Namtkou
  2+1 Kamk Praha

  Reklama

   .:: Reklama
  Reklama 4
  Login | Novinky | Chaty | Rady | O ns | Reklama | Mapa strnek | Mapa Evropy | Frum | Kniha nvtv | Help
  Designed by www.dovolenazadarmo.cz | Private policy | Optimalizovno pro Internet Explorer
  Jakkoliv chyby (nefunknost systmu, patn odkazy, peklepy, ...) prosme klidn hlaste na n e-mail.
  404G[@T̃y[W͌‚܂ł